Rejestracja

883-777-118

lek. stom. Eliza Pasek-Turska

600-286-052

lek. stom. Radosław Turski

608-683-925

Informacje o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę na zdrowie ludzi i na środowisko.

Obowiązek powiadamiania o wpływie rtg na środowisko IPS - Pasek-Sobczyk

Obowiązek powiadamiania o wpływie rtg na środowisko IPS - Turski